Novidade (182): Herba abraiada, de Emily Dickinson

CUB_Herba-abraiada_webPublica Rinoceronte Editora un libro, en edición bilingüe galego-inglés, antologada e traducida por Marta Dahlgren e Manuel Forcadela, que trae para a lingua galega un conxunto de poemas de Emily Dickinson, moitos deles bastante célebres, e procedentes de diversas fases da súa vida. O seu título é Herba abraiada. Sexa benvido.